СНІД Фонд Схід-Захід (AFEW) є міжнародною неурядовою, гуманітарні, громадські організації, здоров’я якого полягає в тому, щоб внести істотний внесок в зменшення впливу ВІЛ / СНІДу в нових незалежних державах (ННД) колишнього Радянського Союзу:

  • Беручи один новаторський і активний підхід до розробки, впровадження та заохочення інструменти для ефективної профілактики ВІЛ / СНІДу, лікування, догляду та підтримки, розроблені та відповідні конкретних умов країн СНД;
  • Орієнтація на молоде покоління у країнах СНД, зокрема, осіб, причетних до ризикованої поведінки;
  • Тісно співпрацює з національними урядовими та неурядовими структурами для нарощування місцевого потенціалу, і в підтримку відповідних дій, а також
  • Зміцнення між Сходом і Заходом шляхом обміну знаннями і людей за допомогою програми діяльності та стимулювання скоєно відповідь.