20 червня 2012 р. на базі МІРЦ був проведений майстер клас для керівників організацій та проектів НУО. Було отримано багато запитів на таку тему і учасники мали бажання дізнатися як утримувати волонтерів, інформацію про командну роботу та лідерство, про моніторинг та оцінку діяльності персоналу.

Учасникам була надана інформація про цикл управління людськими ресурсами – залучення, відбір, адаптацію, навчання, контроль та оцінку. У груповій роботі учасники обговорили питання щодо основних вимог до кандидатів, мозковим штурмом визначили комплекс методів відбору (співбесіда, інтерв’ю, психологічне тестування, рекомендації тощо.).

Також групи обговорили та склали план знайомства з організацією та колективом нового працівника або волонтера. Була надана інформація про основні документи, з якими слід ознайомити працівника.

Під час сесії «Розвиток» з учасниками було обговорено джерела особистого та професійного розвитку для людини, та як можна покращити діяльність персоналу.

Важливою була сесія по комунікаціям та лідерству. Учасники обговорили як можна покращити комунікацію у колективі, про що повинні бути поінформовані працівники, а також обговорили питання, пов’язані із делегуванням повноважень.

Сесія по лідерству дала змогу прояснити, навіщо потрібно розвивати лідерство, також визначили важливість роботи у команді.

За оціночними анкетами майстер клас отримав позитивні відгуки, учасники отримали багато корисної інформації.