Фонд Східна Європа і Міжнародний Дитячий Фонд оголошують конкурс в рамках спільного проекту «Кожен має право на працю: партнерство для покращення можливостей працевлаштування соціальних сиріт в м.Бердичів».

Конкурс є спільною ініціативою Фонду Східна Європа та Міжнародного Дитячого Фонду і реалізується за фінансової підтримки Міжнародного Дитячого Фонду та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Мета проекту: підвищення ефективності роботи громадських організацій, відповідальних за надання допомоги соціальним сиротам; поліпшення якості послуг, пов’язаних з профорієнтацією та працевлаштуванням цільової групи; створення механізму стійкого співробітництва між місцевими громадськими організаціями, соціальними службами та роботодавцями з метою покращення можливостей працевлаштування цільової групи.

Географія конкурсу: в рамках конкурсу планується підтримати проект, розроблений організацією міста Бердичів Житомирської області.

Учасники конкурсу: українські громадські організації зі статусом юридичної особи, які мають досвід роботи із цільовою групою, надають послуги для цільової групи з питань соціальної інтеграції, освіти, а також мають досвід співробітництва з владою, ЗМІ і володіють необхідними ресурсами. Обрана організація буде виступати партнером ФСЄ з реалізації окремих компонентів проекту.

Завдання проекту:

 • Проведення оцінки потреб сиріт у сфері соціальної інтеграції та працевлаштування, а також потреб у підвищенні кваліфікації фахівців громадських і профільних організацій, що надають послуги цільовій групі;
 • Розробка програми та проведення серії тренінгів для представників місцевих громадських організацій, соціальних працівників, які працюють з цільовою групою, представників місцевих центрів зайнятості;
 • Розробка програми та проведення серії тренінгів для сиріт з соціальної адаптації та професійної інтеграції;
 • Розробка та друк інформаційних матеріалів;
 • Організація спільних заходів, спрямованих на створення партнерства для захисту прав сиріт: конференції, круглі столи, ярмарки вакансій, екскурсії на підприємства.
 • Проекти можуть містити, але не повинні обмежуватися наступними видами діяльності:
 • Розробка програм тренінгів для спеціалістів соціальної сфери та сиріт;
 • Впровадження інноваційних методів роботи з сиротами щодо підготовки їх до незалежного життя;
 • Створення консультаційного/ресурсного центру для сиріт;
 • Розробка та видання інформаційних матеріалів (посібників, довідників, буклетів тощо);
 • Розширення доступу до інформації, послуг та навчання шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій (в тому числі, створення Інтернет сайту);
 • Створення партнерств між місцевою владою, громадськими організаціями, бізнесом та ЗМІ задля покращення рівня надання послуг сиротам;
 • Налагодження системи наставництва з місцевими роботодавцями;
 • Розповсюдження кращих практик соціальної адаптації та професійної інтеграції до незалежного життя дітей та молоді, що виховуються не в сімейних формах опіки в Україні.

Період реалізації заходів: 1 грудня 2010 – 30 вересня 2011 р. Останній термін подання заявок – 25 жовтня 2010 р.

Критерії відбору переможців:

 • відповідність проекту до завдань конкурсу;
 • забезпечення життєздатності проекту по закінченню терміну його реалізації та його подальшої реплікації;
 • наявність підтримки проекту з боку місцевої влади;
 • залучення додаткового фінансування, зокрема, з місцевих джерел;
 • наявність аналізу найбільш актуальних проблем цільової аудиторії, які характерні для території реалізації проекту;
 • змістовність та інноваційність проекту;
 • реалістичність досягнення цілей проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вираженні);
 • очікуваний довгостроковий результат програми;
 • досвід та активна діяльність організації в реалізації проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевих або регіональних громад;
 • наявність матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів для виконання проекту.

Фонд особливо зацікавлений у роботі з проектами організацій, які представляють інтереси цільової групи, або які мають істотний досвід роботи з цільовою аудиторією.

Перевагами при розгляді проектів також будуть:

 • інноваційність проекту;
 • наявність партнерських відносин з іншими організаціями, які працюють в сфері реалізації проекту;
 • наявність компоненту співробітництва зі ЗМІ з метою привернення уваги громадськості та органів влади до тематики проекту;
 • обґрунтований бюджет;
 • ефективність проекту з точки зору використання коштів гранту;
 • попередній досвід успішної реалізації проектів (вказати організацію – донора, тему проекту/проектів, обсяг фінансування);
 • кошти гранту повинні бути використані виключно для реалізації проекту і не можуть бути використані для організаційних (адміністративних) витрат, які не пов’язані з проектом, для фінансової підтримки членів та співробітників організації, виплати боргів, проведення будівельних та ремонтних робіт, купівлі обладнання (рішення щодо купівлі обладнання приймаються окремо, на стадії розгляду проекту)

Максимальний розмір гранту — 250 000 гривень. Максимальна тривалість проекту – 10 місяців. Фонд Східна Європа розгляне проекти, отримані не пізніше 25 жовтня 2010 р. Результати конкурсу будуть повідомлені не пізніше 8 листопада 2010 р. Орієнтовна дата початку реалізації проектів – 1 грудня 2010 р.

Будь ласка, зверніть увагу:

 • Фонд Східна Європа в рамках цього конкурсу не надає гранти прибутковим, комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним спільнотам та фізичним особам;
 • проекти повинні бути надані українською мовою;
 • розглянуті будуть лише оригінали проектів із підписами та печатками, надані в необхідній кількості (5 примірників);
 • проекти, отримані факсом та електронною поштою, розглядатися не будуть;
 • учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про результати розгляду наданого проекту;
 • рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу не підлягають перегляду;
 • надані матеріали не повертаються та не рецензуються.

Рішення щодо надання грантів буде прийнято експертною комісією Фонду Східна Європа на основі рекомендацій незалежної ради експертів.

Фонд Східна Європа залишає за собою право не надавати грант, якщо якість заявки не буде відповідати вимогам конкурсу.

Детальна інформація щодо умов конкурсу та рекомендації з підготовки проекту та бюджету розміщені на веб сторінці Фонду Східна Європа www.eef.org.ua

Проекти потрібно надсилати поштою на адресу:

Фонд Східна Європа вул. В. Васильківська (Червоноармійська), 55, 3 поверх (Бізнес-центр Lucky Net), м. Київ 03680, з позначкою – Конкурс «Кожен має право на працю»

Контактна особа:
Елеонора Обідіна
Старший спеціаліст з програм
Тел./факс: (044) 200-38-24/25/26 eobidina@eef.org.ua

Довідково

Фонд Східна Європа — міжнародна благодійна організація, підтримка якої здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. З січня 2008р. програми ФСЄ сприяють громадянському, соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Більше про Фонд: www.eef.org.ua.

Контакти
Елеонора Обідіна
Фонд Східна Європа
eobidina@eef.org.ua
(0) 44 200 3824/25/26
http://www.eef.org.ua/