Гуманітарна програма підтримки для України Фонду “Пам’ять, відповідальність, майбутнє”, Німеччина, У співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні»

Оголошення 3 конкурсу: 1 жовтня 2010 року. Програма підтримки ініційована німецьким фондом «Пам’ять, відповідальність, майбутнє», який і після завершення виплат колишнім примусовим робітникам надає підтримку жертвам націонал-соціалізму, які живуть в Україні.

Організатором програм та конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні».

До участі в програмі підтримки „Місце зустрічі – діалог “ запрошуються українські організації громадянського суспільства без територіального обмеження, діяльність яких спрямована на покращення стану літніх людей в країні, у першу чергу – жертв тоталітарних режимів.

В рамках програми на місцевому рівні створюються місця для зустрічей людей (перш за все – похилого віку) з метою відродження в учасників нових життєвих імпульсів та інтересів, суспільного визнання досвіду і життєвих досягнень літніх людей, а відтак – підвищення їх соціального статусу.

Німецький Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» та його українські партнери вважають, що люди навіть вельми похилого віку можуть відігравати важливу роль в житті суспільства. Зокрема це стосується до жертв тоталітарних режимів, тобто осіб, що зазнали переслідувань за націонал-соціалізму, жертв сталінізму, що готові поділитися з молодою генерацією своїми спогадами та досвідом.

Цілі програми підтримки
Підвищення соціального статусу осіб похилого віку, серед них жертв тоталітарних режимів, визнання суспільством їх ролі та життєвого досвіду.
Залучення літніх людей до активної участі у суспільному житті, їх ресоціалізація шляхом участі у різних заходах.
Усвідомлення українцями взаємної відповідальності поколінь. Формування сприйняття літніх людей не як безпорадних старих або жертв, а як осіб, що роблять важливий внесок у розвиток суспільства.
Сприяння сприйняття історії окремої особи і всієї країни через розвиток діалогу або інших заходів за участі жертв тоталітарних режимів.

Хто може подавати заявку?

Організації і установи, що працюють в Україні з літніми людьми та зайняті соціальною та/або культурно-просвітницькою (бажано такою, що охоплює різні покоління) діяльністю, тобто:

 • некомерційні організації, релігійні організації та інші суспільно корисні об’єднання;
 • муніципальні структури, якщо вони мають статус юридичної особи та позабюджетні рахунки, співпрацюють з організаціями громадянського суспільства;
 • якщо їх проект обмежений у часі і не стосується до діяльності, яка фінансується за рахунок державного або муніципального бюджету (територіальні центри та будинки перестарілих можуть бути партнерами апліканта).

Заявником проекту є юридична особа, що відповідає вищеназваним вимогам.

Цільові групи

Основною цільовою групою є літні люди, перш за все особи, яких націонал-соціалістичний режим використовував на примусових роботах, в’язні концтаборів і гетто, колишні військовополонені, жертви сталінізму. Тому програма перш за все адресована організаціям та закладам, які прагнуть до залучення представників старшого покоління до активного життя. Разом з тим бажана участь в роботі над проектами ініціативних громадян, учнів шкіл та студентів вищих учбових закладів, істориків, працівників державних та муніципальних закладів, а також зацікавлених членів неурядових організацій.

На які проекти можуть надаватися кошти?

Грошові кошти надаються організаціям та установам, які створюють можливості для зустрічей та сумісної діяльності літніх людей, особливо для жертв тоталітарних режимів. Учасники мають отримати стимул до виявлення власної ініціативи та самостійної організації заходів.

Місця зустрічей можуть пропонувати літнім людям такі заходи: гурткова робота, дискусійні клуби для обговорення питань, які турбують дану категорію учасників, консультації, заходи, сплановані для немобільних людей, просвітницькі та пізнавальні заходи, екскурсії, дружні зустрічі, тощо. Вітаються також заходи за участі різних поколінь, де молоді та літні дискутують, обмінюються досвідом та ближче знайомляться один з одним (дискусійні клуби, виставки, театральні групи, спів, допомога у виконанні домашніх завдань, комп’ютерні курси, тощо).

Фінансування

Термін дії проекту – до двох років. В залежності від обсягу, тривалості та масштабу запланованих заходів обсяг фінансування складає від 5.000 до 20.000 євро на рік.

Очікується заощадливе фінансове планування, що відповідає змісту проекту та місцевим умовам. В оцінці наданого бюджету суттєву роль відіграє співвідношення розміру внесків третіх осіб або власних коштів та обсягу фінансування, про отримання якого клопочеться аплікант.

Критерії надання фінансування

Аплікації розглядає незалежне міжнародне журі за такими критеріями: Змістовні критерії Аплікант пропонує переконливу концепцію проекту, яка відповідаю цілям програми, а саме:

 • Аплікат обґрунтовує необхідність та актуальність запланованих заходів.
 • Проект спрямований на вищеназвану цільову групу, переважно на жертв тоталітарних режимів; перевага надається проектам, в розробці яких брали активну участь представники цільової групи.
 • Проект націлений на подолання соціальної ізольованості літніх та сприяє інтеграції цільової групи у суспільстві.
 • Проект передбачає участь різних поколінь.
 • Якщо проект пропонує заходи по збиранню та збереженню спогадів, необхідно приділити особливу увагу тому, щоб жертви тоталітарних режимів не відчули повторної травми, пов’язаної з трагічними спогадами. Окремо вітається використання в проекті інноваційних методів роботи зі свідками історичних подій.
 • Проект заохочує участь волонтерів, а також розвиток само-та взаємодопомоги. Якщо проект передбачає надання допомоги людям з особливими потребами (наприклад, таким, що є немобільними та потребують спеціального піклування) силами волонтерів, виконавець проекту повинен мати у штаті професійного соціального працівника, який володіє відповідними знаннями та навичками і буде куратором для волонтерів, за необхідності, прийме своєчасне рішення про залучення фахівців з соціальних та/або медичних закладів.
 • Просвітницькі програми мають бути адаптовані до вікових особливостей та потреб вікової групи.
 • Проект сприяє руйнуванню стереотипів стосовно похилого віку, формуванню поважного ставлення до старості, боротьбі проти эйджизму, визнання ролі та досвіду людей, що пережили репресії.

Організаційні та адміністративні критерії
Заявка містить обґрунтований бюджет і план-графік роботи за проектом. Бюджет проекту економічно доцільний.
Заявник маю усі ресурси (кадри, логістика, специфічні знання) необхідні для виконання проекту.
Якщо заявник клопочеться про підтримку проекту, який вже виконується, то в аплікації має передбачатися підвищення його ефективності, розширення та покращення заходів, надання їм стабільного характеру.
Складовою частиною проекту є використання власних коштів або внеску третіх осіб (наприклад, використання приміщення безоплатно).

На що / кому Фонд коштів не надає?

 • на фінансування лікування окремих осіб у державних або приватних лікарнях або санаторно-курортних закладах
 • на надання гуманітарної допомоги (продуктів харчування, медикаментів) окремим особам або закладам, на фінансування професійних патронажних послуг
 • на придбання нерухомості
 • на будівельні роботи, наприклад будівництво або перебудову будинків перестарілих або лікарень
 • на науково-дослідницькі проекти
 • на заходи в рамках звичайної діяльності установ, на виконання статутних задач державних та муніципальних структур
 • на комерційні проекти
 • приватним особам та ініціативам/вільним групам группам без статусу юридичної особи.

Процедура подачі заявки та прийняття рішень за ними

Для клопотання про надання коштів необхідно заповнити аплікаційну форму. Бланк можна завантажити в Інтернеті на сайті ВБО «Турбота про літніх в Україні» (www.acu.com.ua).

До заповненої та підписаної аплікації необхідно додати завірену керівником організації копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту та комплект фінансової звітності за 2009 рік з поміткою податкового органу.

Аплікація та усі необхідні документи мають бути представлені не пізніше 15.00 30 листопада 2010 року поштою або кур’єром за адресою, що вказана нижче. Аплікація має бути підписана правомочним представником Вашої організації і завірені печаткою організації.

Прохання не брошурувати документи і не підшивати їх у папки. Подані документи розглядає незалежне міжнародне журі. З урахуванням його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління Фонду „Пам’ять, відповідальність, майбутнє“.

Про прийняте рішення апліката інформує організатор програми. У разі відхилення проекту обґрунтування не надається. Початок виконання проектів, орієнтовно, після квітня 2011. Консультування аплікантів виконується працівниками ВБО «Турбота про літніх в Україні»

Адреса: 02100, Київ, Бажова,2, 23 Телефон/факс: 044 559 38 63, 044 229 54 61 E-mail: galalpol@mail.ru Сайт: www. acu.com.ua

Контактні особи: Галина Олександрівна Полякова, Ірина Федорівна Каткова.

Аплікаційна форма на подання гранту Програми «Місце зустрічі – діалог» знаходиться на сайті www. acu.com.ua
Контакти
Ірина Каткова
ВБО “Турбота про літніх в Україні”
i.catkova@gmail.com
044 5593863
www. acu.com.ua