ЕпідемічнийпроцесВІЛ-інфекціївУкраїніпродовжуєхарактеризуватисявисокоюінтенсивністю. Станом на 01.04.2013 в Україні офіційно зареєстровано ВІЛ-інфікованих 229037 осіб, у т.ч. дітей – 37 749. Захворіло на СНІД – 59 022 особи. Померло від СНІДу – 29 427 осіб, у т.ч. – 330 дітей.

Темпи поширення ВІЛ-інфекції на Черкащині зростають. Станом на 01.04.2013 в області офіційно зареєстровано 5087 ВІЛ-інфікованих осіб. Захворіло на СНІД – 1614 осіб, в т.ч. – 36 дітей. Померло від СНІДу – 773 особа, у т.ч. – 14 дітей. 89% ВІЛ-інфікованих – це особи репродуктивного та працездатного віку (15-49 років).

На даний час на базі ЛПЗ області відкрито 28 кабінетів «Довіра», де здійснюється не лише диспансерний нагляд хворих, але й призначення та супровід антиретровірусної терапії (АРТ). Впродовж 2012-2013 років вдалося значно розширити охоплення ВІЛ-інфікованих пацієнтів АРТ, зробити своєрідний прорив – кількість пацієнтів, набраних на терапію, збільшена удвічі. З 1 січня 2012 року всі хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД, потребуючі лікування, забезпечені АРТ на 100%. АРВ-препарати надходять в область централізовано за кошти Державного бюджету та в рамках програми 10 раунду Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

         Станом на 01.05.2013 в області отримували АРТ 756 осіб, з них 72 дітей. За рахунок Держбюджету отримують АРТ 650 осіб, у тому числі й діти, та 106 осіб за кошти 10 раунду Глобального фонду. Загальний план введення в АРТ відповідно до орієнтовного плану на 2013 рік 183 хворих.

Для порівняння:

 - станом на 01.01.2012 отримувало АРТ 382 особи (за рахунок Держбюджету – 301 особа та Глобального фонду – 81 особа);

 - станом на 01.01.2013 отримувало АРТ 680 осіб (за рахунок Держбюджету – 603 особи та Глобального фонду – 77 осіб).

ПроводитьсяроботащододецентралізаціїмедичноїдопомогихворимнаВІЛ-інфекцію/СНІДврегіонахобластішляхомствореннясайтівпопроведеннювисокоактивноїантиретровірусноїтерапії. На сьогоднішній день в міських та районних лікувально-профілактичних закладах області відкрито та функціонують 11 сайтів надання АРТ (КЗ «Перша Черкаська міська поліклініка» ЧМР, Черкаська міська дитяча лікарня, Смілянська міська поліклініка для дорослих, Уманська та Ватутінська міські лікарні, Монастирищенська, Маньківська, Золотоніська, Звенигородська, Черкаська, Канівська ЦРЛ), що забезпечить проведення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за місцем їх проживання. Проводяться завершальні роботи щодо створення сайту у КЗ «Черкаський обласний наркологічний диспансер» ЧОР, відкриття якого планується на ІІ-ІІІ квартали 2013 року. Для 7 сайтів АРТ, які відкрилися в 2012-2013 роках, включаючи КЗ «ЧОНД» ЧОР, за рахунок 10 раунду Глобального фонду отримано комп’ютерну техніку, офісну техніку та меблі.

Хочетьсявідзначити, щопершийнаУкраїнідитячийсайтАРТвідкритосамевЧеркаськійобластінабазікабінету «Довіра» Черкаськоїміськоїдитячоїлікарні, дебудездійснюватисьсупровід 24 ВІЛ-інфікованихдітейм. Черкаси, всівониотримуютьАРТ. На даний час іде поетапна передача дітей на сайт.

Крімтого, зважаючинавіддаленістьрегіонівобласті, такожпереданідітинасайтиАРТВатутінськоїміськоїлікарнітаМонастирищенськоїЦРЛ, деїмнамісцяхбудезабезпеченийсупровідАРТ.

РухаєтьсяубікзменшенняікількістьвипадківпередачіВІЛвідматерідодитинивідсотоквертикальноїтрансмісіїсереддітей, народженихвідВІЛ-інфікованихжіноку 2012 році (діти 2010 р. н.) становить 4,0%, щовідповідаєплановомупоказнику. Для порівняння по області показник вертикальної трансмісії передачі ВІЛ від матері до дитини у 2010 році становив 5,2% (план – 6%), у 2011 році – 7,9 (план – 5%). Основними проблемами в розділі роботи попередження передачі ВІЛ від матері до дитини є низький рівень прихильності до АРВ-профілактики у ВІЛ-позитивних вагітних, відсутність належного контролю з боку медичних працівників жіночих консультацій за прийомом АРВ-препаратів вагітною, формальне проведення перед- та післятестових консультувань вагітних, про що свідчать щорічні випадки підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції у дітей при призначенні повноцінної АРВ-профілактики як жінці, так і дитині.

Ще одним досягненням педіатрів Черкаської області та обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом являється і те, що рання діагностика ВІЛ-інфекції дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) в Черкаській області проводиться в повному обсязі на 100%.

Впродовж 2012 року в Черкаській області відбулись перевірки всіх обласних закладів охорони здоров’я з метою перевірки виконання нормативних документів з питань ВІЛ/СНІДу, покращення організаційно-методичної роботи, проведення аналізу стану надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, підвищення кваліфікації медичних працівників та відпрацювання практичних навичок з урахуванням особливостей надання медичної допомоги цій категорії пацієнтів. Результати перевірок розглянуті на апаратній нараді у Головному управлінні охорони здоров’я та медицини катастроф 12.11.2012 року.

Не зважаючи на подальше розширення доступу до антиретровірусної терапії, епідемія ВІЛ-інфекції у 2012 році забрала життя у 105 хворих на СНІД, у тому числі 1 дитини. В 2012 році показник смертності становить 8,2 на 100 тис. нас. (по Україні – 8,5); в 2011 році по області – 8,9 (по Україні – 8,2). В основному це молоді люди, які не виявили бажання щодо своєчасної постановки на диспансерний облік після виявлення у них ВІЛ-інфекції і звернулися за медичною допомогою через декілька років вже з клінічними проявами опортуністичних та супутніх захворювань.

О       днією з основних причин смертності від СНІДу є пізнє звернення ВІЛ-інфікованих до лікаря, який своєчасно діагностує і призначить адекватне лікування.

Темпи поширення ВІЛ-інфекції на Черкащині зростають.

Основною «рушійною силою» епідемії стало ін’єкційне споживання наркотиків, яке швидко поширилось у країні з середини 90-х років. Поступово ВІЛ з середовища наркоспоживачів стала поширюватись на їхніх статевих партнерів, це призвело до зростання кількості інфікованих вагітних і народжених ними дітей.

ЗачотиримісяціпоточногорокушляхипередачіВІЛ-інфекціїнаЧеркащиністановлять: 55,2 % – статевийшляхзараження; 28,2% – інєкційнеспоживаннянаркотиківі 16,6 % – відматерідодитини (відсотокдітей, якихнародилиВІЛ-інфікованіматері).

До цього часу єдиним реальним заходом, за допомогою якого людство має можливість боротися зі СНІДом, є зміна поведінки людини на більш безпечну щодо можливості інфікування ВІЛ. Необхідно перетворити знання про шляхи інфікування ВІЛ на усвідомлені та впевнені дії щодо їх попередження.

Доки ми не зрозуміємо, що це стосується кожного з нас, – боротьба зі СНІДом не дасть відчутних результатів.

 

Джерело:  http://www.snidu-ni.ck.ua/