З моменту реєстрації ВІЛ-інфекції в області станом на 01.10.2013 року зареєстровано 5245 випадків, в тому числі 1739 хворих на СНІД. Показники ураженості на 100ти.населення склали – 414,5 та 137,4 відповідно.
Найвищі показники ураженості на ВІЛ-інфекцію мають місце в:
м. Ватутіне – 905,9,
м. Черкаси – 738,6,
Канівський р-н – 759,0,
Тальнівський р-н – 522,8.
Станом на 01.10.2013 року на диспансерному обліку в області знаходяться 2629 осіб, в тому числі 84 дитини до 18 років з встановленим діагнозом, з них у 81 дитини зараження відбулось вертикальним шляхом у 3 – статевим.
За 9 місяців 2013 року в області зареєстровано і офіційно взято під медичний нагляд 281 ВІЛ-інфікованих осіб з них одна дитина з остаточно встановленим діагнозом. Інтенсивний показник на 100тис.населення склав – 22,2 ( за 9 міс. 2012р. – 289 інфікованих, інт. пок. – 22,8).
Нові випадки ВІЛ-інфекції спостерігаються на всіх адміністративних територіях, за виключенням Кам’янського району. На 10 адміністративних територіях  показники захворюваності перевищують середньо обласний, найвищий з них:
м. Ватутіне – 33,1,
м. Черкаси – 32,1
Канівський р-н – 34,9,
Черкаський р-н – 32,9.
Рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед населення області (за даними диспансерного обліку) у порівнянні з 9 місяцями 2012 року збільшилась з 200,1 на 100 тис. населення до 207,8 (темп приросту 5,8 %). Найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції відмічаються в м. Черкаси – 452,6, Канівському районі – 368,6, м. Ватутіне – 287,2.
Аналіз вікової структури випадків ВІЛ-інфекції свідчить про те, що переважною частиною інфікування  залишаються особи у віці 25-49 років, які в загальній структурі складають 85,2% (235 осіб), 18-24 років – 9,6% ( 27осіб), 50 років і старше – 4,5% (14 осіб), 15-17 років – 0,35% ( 1 особа), 0-14 років – 0,35% ( 1 дитина).
Основним шляхом передачі ВІЛ-інфекції є статевий, який визначений у 189 інфікованих осіб, що складає 67,3% від загальної кількості. Парантеральний шлях (через ін’єкційне введення наркотичних речовин) – у 91 особи (32,4%), вертикальний шлях передачі – 1 дитина (0,3 %).
За результатами сероепідмоніторингу за 9 місяців поточного року  виявлено 609 ВІЛ-інфікованих осіб.
Взято на диспансерний нагляд 281 особа (46,1 %), проте з них лише – 187 осіб (34,5 %), які виявлені в 2013 році.
Низький показник охоплення диспансеризацією свідчить про недостатню діяльність медичних закладів та неурядових організацій, на базі яких проводиться консультування та тестування, низьку ефективність соціального супроводу виявлених ВІЛ-позитивних осіб. Найгірше ця робота організована і проводиться в м.Черкаси, де диспансеризацією охоплено  тільки 19,3% від ВІЛ-інфікованих в 2013р., в м. Сміла – 25%, м. Умань – 33%.
За даними сероепідмоніторингу за звітний період обстежено на наявність антитіл до ВІЛ – 58876 осіб, що склало – 4,7% від загальної кількості населення області. На недостатньому рівні проводяться дані обстеження в Звенигородському р-ні де охопленно – 2,8% населення району, Золотоніському р-ні – 3,8%, Черкаському р-ні – 2,4%.
Без донорів та вагітних обстежено 2,7% від загальної кількості населення. Показники охоплення обстеженнями осіб з груп підвищеного ризику значно менші в Золотоніському (1,3%), Черкаському (1,3%), Звенигородському (1,5%) районах, м. Умань та Уманському районі (1,8 %)
В структурі причин обстеження на ВІЛ переважають донори, вагітні, хворі, які за медичними показниками обстежуються в ЗОЗ. Питома вага даних категорій в загальній структурі обстежених складає: 21,2%, 16,8% та 18,2% відповідно. На недостатньому рівні знаходяться показники тестування осіб з груп ризику: сумарно за кодами 101 -105, 112 обстежено – 11638 осіб, що складає – 19,7 %. При цьому сума скринінгових обстежень осіб загального населення,  за сумою кодів – 106, 107, 113 та 116 – 27702 (47,0%), що говорить про низьку якість до тестового консультування.
Вкрай обмежено проводяться обстеження наркохворих в Городищенському, Драбівському, Катеринопільському, Лисянському, Монастирищенському, Черкаському районах; хворих на ІПСШ – в Уманському, Черкаському, Шполянському, Звенигородському районах та м. Сміла, не обстежено жодного в Городищенському районі.
Показник інфікованості обстежених склав – 1,03% проти 0,78 % в минулому році. При цьому відмічається зниження рівня інфікованості серед осіб, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими з 9,2% до 8,0%, серед хворих на ІПСШ  з 1,7% до 1,1%. Але рівень інфікованості зріс серед осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі з 13,1 до 49%. На високому рівні залишається інфікованість серед СІН – 9,9%. Рівень інфікованості серед вагітних і донорів не змінився (0,4% – 0,1% відповідно), проте високий показник інфікованості ВІЛ серед вагітних визначений в Христинівському – 2,0%, Шполянському – 1,04% районах, м. Ватутіне – 1,47% та м. Сміла – 0,7%.
В поточному році взято під нагляд з вперше встановленим діагнозом СНІД – 201 особу. Показник захворюваності склав 15,9 на 100 тис. населення (9 місяців 2012 року – 250 хворих, інт. пок. 19,6) зниження на 19,6 %. Вище середньообласного показники первинної захворюваності на СНІД зареєстровані в Черкаському районі – 30,3, м. Ватутіне – 27,6, Чигиринському районі – 24,8, м. Черкаси – 24,3. На 01.10.2013 року на диспансерному обліку в області знаходиться 721 хворих на СНІД, в тому числі 24 дитини до 18 років. Показник поширеності захворюваності на СНІД збільшився  з 46,1 на 100 тис. населення в 2012 році до 57,0 за аналогічний період в поточного року. Найвищі показники поширеності в м. Черкаси – 129,6, Канівському районі – 78,5, Черкаському районі – 67,1.
Привертає увагу незадовільний показник співвідношення вперше зареєстрованих випадків ВІЛ та СНІД, які за 9 місяців поточного року складають 1,4:1 (середньо державний – 1,9:1), тобто із числа вперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих – 71,5 % знаходилися в IV клінічній стадії. Отже, рівень охоплення тестуванням на антитіла до ВІЛ осіб з груп ризику залишається незадовільним. Насамперед це стосується Чорнобаївського району, де виявлено 10 ВІЛ-інфікованих, всі в стадії СНІДу, м. Сміла, де із 17 ВІЛ-інфікованих – 12 (70,6%) хворих на СНІД, м. Ватутіне – 83,3%, Золотоніський район – 83,3%, Корсунь-Шевченківський – 90 %, Черкаський – 92 %,.
За звітний період на 17 адміністративних територіях зареєстровано 102 випадки смерті серед ВІЛ-інфікованих, в тому числі – 62 від СНІДу, що на 28 (31,1%) менше ніж в минулому році.
Показник смертності від СНІДу склав 4,9 на 100 тис.населення проти 7,1 в 2012 році. Значно вище середньообласного показники смертності відмічаються в Канівському р-ні – 17,4, Чорнобаївському р-ні – 11,8, м.Черкаси – 7,7, К-Шевченківському р-ні – 7,6 та Звенигородському р-ні – 6,5.
Основним контингентом ризику смертельних випадків залишаються споживачі ін’єкційних наркотиків, які в структурі померлих склали 62,3%. Серед померлих переважали особи 25-49 років, питома вага яких склала 93,5%.
Причини смерті:
-    Туберкульоз легеневий – 28 (45,2%)
-    Туберкульоз позалегеневий – 20 (32,3%)
-    Синдром виснаження – 7 (11,3%)
-    Лімфома мозку – 2 (3,2%)
-    Кандидоз стравоходу – 1 (1,6 %)
-    Саркома Капоші – 1 (1,6%)
-    Бактеріальні інфекції множинні – 1 (1,6 %)
-    Пневмоцистна пневмонія – 1 (1,6 %)
-    Енцефалопатія пов’язана з ВІЛ – 1 (1,6 %)
З числа всіх померлих  у 48 (77,4%) осіб смерть наступила в наслідок поєднаної патології ВІЛ/СНІД/ТБ. Найбільша кількість випадків смертей від поєднаної патології зареєстрована в м. Черкаси (16 осіб – 34,8 %), Канівському (6 осіб – 13,0 %), Чорнобаївському (5 осіб – 10,8 %) районах та м. Сміла (4 особи – 8,7 %).
Всі померлі знаходилися на диспансерному нагляді, проте 34 (54,8%) з них  поставлено на диспансерний облік в IV стадії ВІЛ-інфекції, в тому числі в м. Черкаси – 12 осіб (35,9 %), м. Сміла – 4 особи (11,7%), Канівському районі – 4 особи (11,7 %). З усіх померлих від хвороб зумовлених СНІДом лише 10 осіб (16,1 %) отримували АРТ. Низький рівень охоплення АРТ значно збільшує показник смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Висновки:

Епідемічний процес ВІЛ-інфекції в області характеризується:

- широким поширенням ВІЛ серед різних контингентів населення, в першу чергу серед осіб з груп високого ризику інфікування;

- нерівномірним поширенням ВІЛ-інфекції по адміністративним територіям області. Показники поширеності ВІЛ-інфекції коливаються від 41,9 в Смілянському, 62,1 в Шполянському, 64,0 в Золотоніському, 61,8 в Кам’янському районах до 452,6 в м. Черкаси, 368,6 в Канівському районі, 287,2 в м. Ватутіне;

- концентрацією епідемії у містах – 73,8% від загальної кількості  ВІЛ-інфікованих осіб, які знаходяться на диспансерному нагляді, мешкають у містах.  62,6 % нових випадків ВІЛ-інфекції за 9 місяців 2013 року жителі міст.

- переважним ураженням осіб працездатного віку: у віковій структурі нових випадків ВІЛ-інфекції особи віком 25-49 років склали серед первинно виявлених інфікованих в поточному році – 82,5 %;

- зміною домінуючих шляхів передачі ВІЛ-інфекції: основний шлях – статевий, який визначений у 67,3 % інфікованих.

Джерело : http://www.snidu-ni.ck.ua